Tag Archives: đèn tuýp TL-06

Đèn tuýp led TL-06

Đèn tuýp led TL-06

Lợi ích: + Giảm chi phí điện nhờ tiết kiệm năng lượng đáng kể + Đời dài hơn giảm thiểu tái Lamping cho giảm chi phí bảo trì + Một sự lựa chọn tốt hơn cho môi trường không có