Tag Archives: giải nobel vật lý

Giành giải nobel vật lý nhờ phát minh về đèn led

Giành giải nobel vật lý nhờ phát minh về đèn led

Giải thưởng vinh danh phát minh các điốt phát quang xanh, hay LED (Light Emitting Diode), có khả năng tạo ra các nguồn ánh sáng trắng tiết kiệm năng lượng và sáng hơn. Giải thưởng được công bố lúc 11h45