Tag Archives: góc chiếu sáng

Một số khái niệm về chiếu sáng

Một số khái niệm về chiếu sáng

Ánh sáng có bản chất là 1 loại sóng điện từ, ánh sáng có thể nhìn thấy được có bước sóng từ 380-780nm. Nhiệt độ màu Giá trị nhiệt độ màu càng cao, cảm giác lạnh (màu lạnh) càng mạnh,